При сключване на договори за продажба от растояние трябва да се спазват разпоредбите на чл.181н, ал.2, във връзка с ал.1 от ЗЗП и чл. 181н, ал.4 от ЗЗП, където е посочено, че преди потребителят да бъде обвързан с договор за продажба от растояние или от подобно предложение за сключване на договор, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин информация за органите за Алтернативно решаване на спорове и Електронна връзка за Онлайн решаване на спорове.

Всеки възникнал спор, във връзка с артикул, доставка, пригодност или др. може да бъде решен on-line със служител на електронният магазин чрез Viber или WhatsApp с номер: 088 22 66 904 от 9.00 до 14.00ч. в официални работни дни.

• При възникнала ситуация, в която клиентът не е удовлетворен от извършените от Електронният магазин действия и смята че са накърнени правата му, като потребител, той може да подаде сигнал в КЗП чрез следният линк: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba

• За алтернативно решаване на спорове (АРС) между Търговеца и Потребителя, може да ползвате следният линк: 
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/zashtita_na_potrebitelite/spisuk_adr_2018.pdf

• За онлайн решаване на спорове (ОРС) между Търговеца и Потребителя може да се възползвате от следния линк:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG